آموزش برنامه ای گام بندی شده برای ارشد تکنولوژی آموزشی درس میکر و بها

فایل پاور پوینت تعداد اسلاید 119 –دوره دوم از شش هفت سالگی شروع می شود و تا قبل از مرحله بلوغ جسمی فرد (11-12) سالگی ادامه دارد،ابتدا و انتهای این دوره با تحولات و شرایط جدیدی همراه است که تا اندازه زیادی بر شخصیت کودک و سازگاریهای اجتماعی او ا|1145135|qcy
در این پست قصد معرفی فایل آموزش برنامه ای گام بندی شده برای ارشد تکنولوژی آموزشی درس میکر و بها را داریم با ما همراه باشید.

فایل پاور پوینت تعداد اسلاید 119

–دوره دوم از شش هفت سالگی شروع می شود و تا قبل از مرحله بلوغ جسمی فرد (11-12) سالگی ادامه دارد،ابتدا و انتهای این دوره با تحولات و شرایط جدیدی همراه است که تا اندازه زیادی بر شخصیت کودک و سازگاریهای اجتماعی او اثر می گذارد . ابتدای این دوره برای بیشتر کودکان با ورود به مدرسه آغاز می شود . معمولاً این تغییرابتدا اکثر کودکان را دچار نوعی عدم تعادل می کند و سازگاری آنها را با نیازها و انتظارات جدید با دشواری همراه می سازد و آنها را از لحاظ عاطفی با آشفتگی روبرو می کند . ورود به مدرسه و کلاس ،کودک را آماده می سازد تا به سرعت تغییراتی در نگرشها ،ارزشها و رفتار خود ایجاد کند .