کارآفرینی سازمانی Corporate Entrepreneurship

فایل پاور پوینت تعداد اسلاید 20 فرایند خلق محصول جدید از طریق فعالیت تجاری با صرف زمان و انرژی لازم و در نظر گرفتن ریسکهای مالی و روانی و اجتماعی است که در نهایت به دریافت پاداشهای مالی و رضایت شخصی می انجامد.|1145022|qcy
در این پست قصد معرفی فایل کارآفرینی سازمانی Corporate Entrepreneurship را داریم با ما همراه باشید.

فایل پاور پوینت تعداد اسلاید 20

فرایند خلق محصول جدید از طریق فعالیت تجاری با صرف زمان و انرژی لازم و در نظر گرفتن ریسکهای مالی و روانی و اجتماعی است که در نهایت به دریافت پاداشهای مالی و رضایت شخصی می انجامد.