مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته

فایل پاور پوینت تعداد اسلاید 21 Leadership رهبری توانایی اعمال نفوذ بر یک گروه جهت دستیابی به یک چشم انداز. رهبری مسئوليتی است که بايد بهطور مداوم اعمال شود.|1145008|qcy
در این پست قصد معرفی فایل مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته را داریم با ما همراه باشید.

فایل پاور پوینت تعداد اسلاید 21

Leadershipرهبری

توانایی اعمال نفوذ بر یک گروه جهت دستیابی به یک چشم انداز.

‌رهبری‌ مسئوليتی است‌ که‌ بايد به‌طور مداوم‌ اعمال‌ شود.